privacy

Privacybeleid SAB Goblin Nederland

Over ons privacybeleid

SAB Goblin Nederland geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verwerken van uw bestellingen en (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van SAB Goblin Nederland. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Veilige verbinding ssl certificaat

Om uw verbinding met onze website veilig te laten verlopen hebben wij een ssl certificaat. U kunt dit herkennen aan het slotje en daar achter staat de melding "Veilig". Uw gegevens zoals uw wachtwoord zijn dan prive wanneer ze worden verzonden naar onze website.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Xcart 5

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Xcart. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partij gedeeld. Xcart heeft geen recht van toegang tot uw gegevens en zullen ook nooit deze recht op toegang krijgen. De beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Xcart maakt gebruik van cookies om een goede werking van de webshop te garanderen en om (eventueel) technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Als wij nieuwsbrieven versturen worden deze door Mailchimp verstuurt. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via Mailchimp is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Internetprovider Ziggo

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider Ziggo. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Internetprovider Ziggo heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

TargetPay

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van TargetPay. TargetPay verwerkt uw betaling via iDEAL, uw betaalgegevens zijn nodig zoals uw bankrekeningnummer om de betaling succesvol te verwerken. TargetPay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van TargetPay's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. TargetPay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Xcart

Wij verzamelen alleen reviews/testimonials via www.sabgoblin.nl zelf en niet via externe platformen. Als u een review/testimonial achterlaat via ww.sabgoblin.nl dan bent u alleen verplicht om uw naam, e-mailadres en de review/testimonial op te geven. Wij zullen dan deze review/testimonial controleren en vervolgens nalopen op netheid en taalgebruik om vervolgens goed te keuren zodat uw review/testimonial op www.sabgoblin.nl getoont kan worden. 
Wij behouden echter het recht om de review/testimonial te weigeren en te verwijderen op grond van onwaarheden, klachten en/of andere uitingen. Bij verwijdering van uw review/testimonial nemen wij contact met u op via het email adres dat u heeft ingevoerd bij de review/testimonial om u mede te delen dat uw review/testimonial word verwijderd. Uw gegevens zoals uw naam, email en uw review/testimonial worden permanent verwijderd.
 

Verzenden en logistiek

Shops-united

Via shops-united verzenden wij onze pakketen.

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de verzending overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de verzending overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Contact formulier

De gegevens die verplicht zijn om in te vullen gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn in het geval wij u moeten contacteren over uw vraag of verzoek. Indien u deze gegevens niet wenst in te vullen kunt u ons een email sturen naar info@sabgoblin.nl met daarin uw vraag/verzoek.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

SAB Goblin Nederland/RC Modelmadness

T 06 25 195 652

E info@sabgoblin.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Dhr. JK van Dijk